Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Giải pháp hệ thống OpenScape Contact Center tối ưu

Ngày nay, ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng đa dạng và phổ biến, để có một hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp thì đòi hỏi phải có đầu tư về công sức và kỹ thuật. Một hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng xét về mặt hạ tầng thì bao gồm hai phần sau: Front-End: Hệ thống viễn thông  bao gồm tổng đài , ứng dụng Contact Center , hệ thống ghi âm, hệ thống IVR …. và Back-End  : Hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng ( CRM ). Sau đây là giải pháp hệ thống OpenScape Contact Center tối ưu hỗ trợ các kênh giao tiếp:

Giải pháp hệ thống OpenScape Contact Center tối ưu

Số điện thoại của trung tâm chăm sóc khách hàng.
Email hỗ trợ kỹ thuật hay tư vấn.
Liên kết hỗ trợ Live Support trên website của công ty.
Tổng đài Siemens Hipath 3000, Hipath 4000 hoặc OpenScape Voice
Ứng dụng OpenScape Contact Center của Siemens kết nối với tổng đài qua LAN để điều khiển cuộc gọi.

Giải pháp hệ thống OpenScape Contact Center tối ưu


Hệ thống ghi âm cho phép ghi lại các cuộc gọi vào ra trung tâm chăm sóc khách hàng.
Hệ thống IVR cho phép phát các câu chào khi khách hàng gọi vào trung tâm, phát câu thông báo chờ trên hàng đợi, tương tác với người dùng cho phép người dùng chọn dịch vụ cung cấp qua bàn phím điện thoại.
Điện thoại viên được trang bị máy tính, điện thoại và tai nghe.
Supervisor làm nhiệm vụ quản lý, thống kế, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, phân công việc theo năng lực của nhân viên ...
Hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp. Ứng dụng có thể là CRM, ERP hoặc database khách hàng lưu theo chuẩn của doanh nghiệp.
Hệ thống Email Server nếu doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ email trong hỗ trợ khách hàng.
Hệ thống Web Server nếu doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ web chat.
Hệ thống Active Directory dùng để xác thực người dùng

Giải pháp hệ thống OpenScape Contact Center tối ưu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét